SEO

Cần Trợ Giúp?

08.6791 67891900 61340236 730 7666

33 Hải Hồ, phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thứ 2 - 7 - 8:00am to 5:00pm Chủ nhật: Nghỉ

Tải Brochure

Bảng giá chữ ký số cho cá nhân

1. Đối với khách hàng cá nhân đăng ký mới

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ(VNĐ)

500.000

800.000

1.100.000

Token(VNĐ)

300.000

300.000

300.000

Giá trước thuế(VNĐ)

800.000

1.100.000

1.400.000

VAT 10%(VNĐ)

80.000

110.000

140.000

Tổng thanh toán(VNĐ)

880.000

1.210.000

1.540.000

2. Đối với khách hàng cá nhân gia hạn chữ ký số

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ(VNĐ) 500.000 800.000 1.100.000
Token
Giá trước thuế(VNĐ) 500.000 800.000 1.100.000
VAT 10%(VNĐ) 50.000 80.000 110.000

Tổng thanh toán(VNĐ)

550.000

880.000

1.210.000

Tư Vấn Miễn Phí