Tin Tức

Cơ quan thuế có cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

(Chinhphu.vn) - Bà Ngô Thị Phương (Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cơ quan thuế có cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?
Caption

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh; Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán, trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hộ kinh doanh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử; thực hiện khai thuế theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sau khi hộ kinh doanh đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định, ngay trong ngày làm việc cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do hộ kinh doanh lập theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh theo quy định tại Điểm c.2 Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời bà Ngô Thị Phương được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm các thông tin về chính sách thuế tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế TP. Đà Nẵng.

Nguồn: chinhphu.vn

Bạn cần hỗ trợ?

Chat với CSKH
Đội ngũ tư vấn ONE-CA luôn sẵn sàng hỗ trợ
Liên hệ tổng đài CSKH
Bạn có thể gọi đến số 1900 6134
Tham gia cộng đồng ONE-CA
Kết nối công đồng ONE-CA trên Facebook
2022 © Visnam . All rights reserved.