Tin Tức

Sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả, với nhiều giải pháp đa dạng, linh hoạt trong triển Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06);

Vừa qua Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT,  ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; quyết định có hiệu lực thi hành kể t ngày 01/4/2023.

Theo đó, Quyết định sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật như: Bổ sung phương thức đóng hằng tháng đối với đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán; đồng thời, bãi bỏ phương thức đóng BH thất nghiệp 3 hoặc 6 tháng một lần đối với đơn vị là DN, HTX, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán… Quyết định cũng bổ sung phương thức đơn vị, người tham gia nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử; bổ sung đơn vị, Tổ chức dịch vụ giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; bổ sung đơn vị, người tham gia đăng ký hình thức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (điện tử hoặc giấy) với cơ quan BHXH.

Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia BHYT theo HGĐ

Đáng chú ý, Quyết định cũng nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bỏ sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính; Cụ thể, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm: Toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú (quy định cũ là toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu). Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06; BHXH Việt Nam cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp, cung cấp thành công các DVC trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia và của Ngành.

Với việc sửa đổi, bổ sung lần này; các quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính… sẽ được cắt giảm, người dân, đơn vị có quyền nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN./

Nguồn: BHXH Tỉnh Hà Giang

Bạn cần hỗ trợ?

Chat với CSKH
Đội ngũ tư vấn ONE-CA luôn sẵn sàng hỗ trợ
Liên hệ tổng đài CSKH
Bạn có thể gọi đến số 1900 6134
Tham gia cộng đồng ONE-CA
Kết nối công đồng ONE-CA trên Facebook
2022 © Visnam . All rights reserved.